Ukončení spolupráce studentů Katedry divadelních studií FF MU s portálem RozRazil online

15.12.2015 11:20:00 / J. Hofmanová, I. Horváthová, M. Macháček
Studenti Katedry divadelních studií (KDS) při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ukončují redakční působení ve webovém časopisu RozRazil online (RRo) po dohodě s vydavatelem-nakladatelství Větrné mlýny. Přestože dlouhodobá spolupráce byla oboustranně přínosná a plodná, některé z atraktivních příležitostí jsme nemohli využít v jejich plném potenciálu. Především z toho důvodu, že nebylo možné adekvátně fungovat pod dvěma separátními institucemi - nakladatelstvím Větrné mlýny a KDS FF MUNI. (celý článek)

Umělci jsou bestiální zrůdy

1.7.2015 9:10:00 / Martin Macháček
Prague Shakespeare Company uvádí kromě děl „alžbětinského klasika“ i variaci na velkolepé dílo rakouského spisovatele Leopolda von Sacher-Masocha Venuše v kožichu. Dramatik David Ives ovšem „latexovou romanci“ o muži, který v sobě objevil rozkoš z ponížení, aktualizuje a děj významově posunuje. Místo šlechtice Severina, který zatouží po smyslných nástrahách bolesti, je hlavní postavou režisér Thomas, který hledá ideální představitelku Wandy von Dunajew, femme fatale, ženy cukru a biče ze Sacher-Masochova románu. (celý článek)

Rozhovor s Martinou Bruzlovou o hře Mučedník

29.6.2015 9:10:00 / Petra Bruzlová
Rozhovor se studentkou třetího ročníku religionistiky (FF MU) Martinou Bruzlovou ohledně témat diskutovaných ve hře Maria von Mayenburga Mučedník. (celý článek)

„Tohle jsme nechtěli!“ řekli si Bůh, Alláh, Darwin, Buddha, Velké špagetové monstrum a všichni ostatní

29.6.2015 9:00:00 / Petra Bruzlová
Otevřel Bibli a našel svůj svět. Dokonalá pravidla a odpovědi na všechny otázky. Rozhodl se za opravdovost svého přesvědčení, kterému se ostatní vysmívali nebo ho ignorovali, obětovat cokoli. Už nebyl nikdy sám, protože měl Boha na své straně. Nemusel se ničeho bát. Strach však začali mít všichni okolo. HaDivadlo připravilo inscenaci Mučedník podle textu německého autora Maria von Mayenburga. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den šestý

11.6.2015 15:30:00 / Jiřina Hofmanová
Jenom poslednímu festivalovému dni se podařilo udržet kvalitativní laťku u všech inscenací velmi vysoko. Za inscenací ústeckého Činoheráku Klub rváčů, u níž se dal úspěch očekávat už díky jejímu kultovnímu statutu, nezaostávaly ani dvou začínajících režisérů – rovněž ústecký Kopanec Michala Skočovského a Les Lukáše Brutovského z Komorního divadla v Martině. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den pátý

8.6.2015 14:00:00 / Jiřina Hofmanová
Po zkoušce tanečně-kritickým ohněm jsem si zcela úmyslně a dopředu naplánovala den, který zaručoval příjemné zážitky. Obě inscenace souboru 11:55 už mi zkřížily cestu. Vlastně se na ní bez očekávání vřítily, postaraly se o jedny z největších zážitků posledního roku a já se k nim ráda vracím. Bohužel jsem si jistá, že to stejné nebudu moci říct o Možná, že odcházíme Švandova divadla. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den čtvrtý

6.6.2015 14:00:00 / Jiřina Hofmanová
Stejně jako se herci a tanečníci se celý pátek vrhali do boje s vírou, tvrdohlavostí, lovci, přežitím i vlastními pády, pokusím se i já po hlavě vrhnout do boje s mou terrou incognita, totiž tanečním divadlem. Naštěstí se mohu odrazit alespoň od jedné činoherní inscenace. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den třetí

6.6.2015 10:30:00 / Jiřina Hofmanová
Den třetí, jak známo krizový, se pustil do rozjímání nad lidského sebeanalyzování, do rozpitvávání vlastních i světonázorových myšlenek a také do plodů nezastavitelného zpochybování našeho štěstí, života a víry. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den druhý

5.6.2015 13:30:00 / Jiřina Hofmanová
Inscenace druhého, teplotně stejně rozžhaveného dne se nesly v duchu násilí, jež pácháme sami na sobě, resp. které na nás páchá doba, jejímiž jsme spolutvůrci. A když ji umocní neřešitelný milostný mnohoúhelník, měl by se velkolepý dramatický efekt dostavit téměř sámovolně. Jenže středeční večer ukázal, že groteskně pokroucená reflexe nutící nás věnovat více pozornosti svým anomáliím funguje lépe než přesvětlený a nezaobaleně přímý odraz. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den první

4.6.2015 14:00:00 / Jiřina Hofmanová
V kontrastu se zatím plně prosluněnými dny se první inscenace festivalu Dream Factory Ostrava ponořily do hlubin nejtemnějších. Dramaturgie se rozhodla vzít letošní téma násilí od pelyňkového konce a vrhnout se hned do uvažování o smrti a do bilancování životních úspěchů a proher. (celý článek)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  ... 
inzerce