Ukončení spolupráce studentů Katedry divadelních studií FF MU s portálem RozRazil online

15.12.2015 11:20:00 / J. Hofmanová, I. Horváthová, M. Macháček
Studenti Katedry divadelních studií (KDS) při Filozofické fakultě Masarykovy univerzity ukončují redakční působení ve webovém časopisu RozRazil online (RRo) po dohodě s vydavatelem-nakladatelství Větrné mlýny. Přestože dlouhodobá spolupráce byla oboustranně přínosná a plodná, některé z atraktivních příležitostí jsme nemohli využít v jejich plném potenciálu. Především z toho důvodu, že nebylo možné adekvátně fungovat pod dvěma separátními institucemi - nakladatelstvím Větrné mlýny a KDS FF MUNI. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den šestý

11.6.2015 15:30:00 / Jiřina Hofmanová
Jenom poslednímu festivalovému dni se podařilo udržet kvalitativní laťku u všech inscenací velmi vysoko. Za inscenací ústeckého Činoheráku Klub rváčů, u níž se dal úspěch očekávat už díky jejímu kultovnímu statutu, nezaostávaly ani dvou začínajících režisérů – rovněž ústecký Kopanec Michala Skočovského a Les Lukáše Brutovského z Komorního divadla v Martině. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den pátý

8.6.2015 14:00:00 / Jiřina Hofmanová
Po zkoušce tanečně-kritickým ohněm jsem si zcela úmyslně a dopředu naplánovala den, který zaručoval příjemné zážitky. Obě inscenace souboru 11:55 už mi zkřížily cestu. Vlastně se na ní bez očekávání vřítily, postaraly se o jedny z největších zážitků posledního roku a já se k nim ráda vracím. Bohužel jsem si jistá, že to stejné nebudu moci říct o Možná, že odcházíme Švandova divadla. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den čtvrtý

6.6.2015 14:00:00 / Jiřina Hofmanová
Stejně jako se herci a tanečníci se celý pátek vrhali do boje s vírou, tvrdohlavostí, lovci, přežitím i vlastními pády, pokusím se i já po hlavě vrhnout do boje s mou terrou incognita, totiž tanečním divadlem. Naštěstí se mohu odrazit alespoň od jedné činoherní inscenace. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den třetí

6.6.2015 10:30:00 / Jiřina Hofmanová
Den třetí, jak známo krizový, se pustil do rozjímání nad lidského sebeanalyzování, do rozpitvávání vlastních i světonázorových myšlenek a také do plodů nezastavitelného zpochybování našeho štěstí, života a víry. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den druhý

5.6.2015 13:30:00 / Jiřina Hofmanová
Inscenace druhého, teplotně stejně rozžhaveného dne se nesly v duchu násilí, jež pácháme sami na sobě, resp. které na nás páchá doba, jejímiž jsme spolutvůrci. A když ji umocní neřešitelný milostný mnohoúhelník, měl by se velkolepý dramatický efekt dostavit téměř sámovolně. Jenže středeční večer ukázal, že groteskně pokroucená reflexe nutící nás věnovat více pozornosti svým anomáliím funguje lépe než přesvětlený a nezaobaleně přímý odraz. (celý článek)

Dream Factory 2015 - Den první

4.6.2015 14:00:00 / Jiřina Hofmanová
V kontrastu se zatím plně prosluněnými dny se první inscenace festivalu Dream Factory Ostrava ponořily do hlubin nejtemnějších. Dramaturgie se rozhodla vzít letošní téma násilí od pelyňkového konce a vrhnout se hned do uvažování o smrti a do bilancování životních úspěchů a proher. (celý článek)

V Ostravě je Goldoni temperamentní

27.2.2015 9:00:00 / Andrea Fantová
Ač zakladatel moderního dramatu Carlo Goldoni proslul jako autor řady úspěšných komedií, na českých divadelních prknech se pravidelně objevují pouze dva tituly – Sluha dvou pánů a Poprask na laguně. Druhý z uvedených textů je bezmála tři sezony úspěšně uváděn na scéně ostravského Národního divadla moravskoslezského. (celý článek)

Král Lear – na samou dřeň psyché

16.2.2015 9:00:00 / Andrea Fantová
Shakespearovo dílo se na scéně Slezského divadla objevuje pravidelně (naposledy v projektu Shake´n´speare, kdy v rámci jediné sezony 2008/2009 bylo inscenačně zpracováno pět Shakespearových dramat). Král Lear, ačkoliv se jedná o autorovu vrcholnou tragédii, však v tomto směru představuje výjimku. Za dobu více než dvousetleté existence divadla zde byl nastudován pouze dvakrát. Poprvé v polovině devadesátých let minulého století, podruhé v sezoně 2013/2014. (celý článek)

Ost-ra-var 2014 - Den čtvrtý

9.12.2014 16:00:00 / Kateřina Lukáčová
Sobota ráno, v Ostravě mlha, zima. Na programu OST-RA-VARu dvě inscenace s jedním společným jmenovatelem – titul = literární klasika s kultovním filmovým zpracováním. Přinášíme poslední zpětný report Kateřiny Lukáčové z osmnáctého ročníku tradiční přehlídky ostravských divadel OST-RA-VAR. (celý článek)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
inzerce