Tiráž

1.4.2009 20:29:45 / Redakce

 

RozRazil online je divadelní server zaměřující se na reflexi převážně moravských divadel, festivalů a současné české dramatiky a také prostorem a scénou v současné kultuře a umění. Provozovatelem RozRazilu online (ISSN 1802-3991) je nakladatelství Větrné mlýny.

 

Kulturní magazín RozRazil online od roku 2006, kdy vznikl, přináší akutální recenze, reportáže a především reflexe divadelních festivalů. V současnosti se RozRazil online profiluje jako primárně divadelní platforma. Pozornost věnuje interpretaci scénického protoru a průsečíku divadla a výtvarného umění.

 

Od roku 2009 vydává edici Pohlednice, která prostřednictvím fotografií představuje zajímavé inscenace a divadla současného českého divadelního světa.

 

Svým zaměřením měl RozRazil online vždy blízko ke studentům divadelních věd a snažil se vymezit jako „názorově svěží časopis“. Redakci a okruh přispěvatelů tvoří studenti divadelní vědy v Brně, Praze, Olomouci a Bratislavě.

 

Parametry recenze pro RozRazil Online

 

Recenze by měla mít délku nejméně jedné strany A4 jednoduchým řádkováním (tedy mezi 3000 - 4000 znaky včetně mezer). Text prosím nezarovnávejte do bloku. Používejte font Times New Roman ve velikosti 12 bodů (standardní velikost).

 

V textu recenze jsou kurzívou zvýrazněny všechny názvy inscenací a literárních textů, tučně je vhodné vyznačit hlavní a důležité tvůrce recenzované inscenace (režiséra, autory ostatních složek inscenace, herce).

 

Delší recenzi je vhodné rozdělit na několik úseků s podnadpisy, v každé recenzi je pak vhodné naznačit dělení na odstavce.

 

Recenzi uvozuje tzv. perex neboli krátký text (zhruba 2-3 věty), který jasně, stručně a přehledně shrnuje obsah recenze a je umístěn pod názvem článku na hlavní stránce. Slouží tedy k rychlejší orientaci v článcích, čtenář se podle něj rozhoduje, jestli je pro něj daný text zajímavý a stojí mu za přečtení.

 

Příklad perexu: Prvního březnového dne se už podruhé otevřely pomyslné brány brněnského divadelního Lunaparku – festivalu, který nese podtitul Divadlo ke kávě a láká návštěvníky právě na originální spojení divadelního představení s prostředím kavárny, kterých je v Brně požehnaně a jejichž obliba, zdá se, neustále vzrůstá.

 

Na konci recenze je připojen apendix s následujícími informacemi:

Jméno divadelního tělesa - Autor textu: název inscenace. Režie, dramaturgie, výprava, hudba, hrají. Datum premiéry. Datum reprízy recenzovaného představení.

 

Příklad apendixu:

Schauspielhaus Dresden (Koproduktion mit dem Schauspiel Hannover) – F. Wedekind und Alban Berg: Lulu. Režie David Marton, scéna a kostýmy Alissa Kolbush, hudební zpracování Jan Czajkowski, světla Gunter Hegewald, dramaturgie Beate Heine. Premiéra 9. ledna 2010. Psáno z reprízy 17. 11. na festivalu Theater 2010 v Praze.

 

Pozn.: parametry apendixu jsou pouze doporučené a v závislosti na povaze inscenace se mohou měnit.

 

Texty recenzí procházejí jazykovou i obsahovou korekturou. Drobnější úpravy formálního charakteru mohou být provedeny bez vědomí autory, jakékoli větší změny s přispěvateli konzultujeme a texty zasíláme k autorizaci.

 

U recenzí z festivalů je vhodné co nejrychlejší odevzdání (nejpozději do týdne), u ostatních textů záleží na osobní dohodě s redaktorem.

 

inzerce